Terapifond

Hjälpkällan har under många år hjälpt människor som på olika sätt drabbats av sekteristiska miljöer. Det mesta av arbetet har skett ideellt och vi har inte alltid kunnat erbjuda den hjälp som de hjälpsökande behöver. Sjukvården i Sverige ska kunna erbjuda hjälp åt alla oavsett behov, men tyvärr så har den offentliga vården begränsad kunskap om den komplexa problematik som avhoppare från sekter och radikala rörelser ofta bär med sig. Om man har tur får man adekvat hjälp men många avhoppare vittnar samtidigt om att de blivit besvikna på det mottagande de fått av den offentliga vården. De som har råd söker sig då till de få privata behandlare som finns som har kunskap om problematiken. Ett återkommande problem är dock att människor som befinner sig i den sköra position det innebär att lämna en sekt eller radikal rörelse ofta inte har de ekonomiska resurserna som krävs för att bekosta privat behandling. 

Hjälpkällan har därför nu bestämt sig för att starta en terapifond för avhoppare där avhoppare kan söka bidrag för behandling. Vi håller samtidigt på att bygga upp ett nätverk av behandlare runt om i Sverige som har kunskap om problematiken och som kommer att kunna ta emot de personer som söker bidrag ur fonden. Vi kommer snart också att gå ut med information till er som vill söka bidrag ur fonden om hur ni ska gå tillväga.

Förutom den efterlängtade hjälpen till avhoppare kommer detta också förhoppningsvis innebära att de samlade erfarenheter som nätverket skaffar sig leder till bättre och effektivare behandlingsmetoder för människor som på olika sätt drabbats av sekteristiska och radikala miljöer och att uppmärksamheten riktas mot denna problematik som länge varit mer eller mindre en dold sjukdom.

Eftersom sjukvården anser sig ha den kompetens som behövs går det inte att söka offentliga medel för den här typen av hjälp och därför riktar vi oss nu brett till allmänheten och hoppas på er välvilja och generositet. Vi tar tacksamt emot alla bidrag till en terapifond, inga bidrag är för små. Swisha till 123 66 13 152 och ange ”terapifond” i meddelanderutan. Tack!