Om Hjälpkällan

Välkommen till Hjälpkällan!

Vi som driver Hjälpkällan har själva varit med i slutna rörelser (eller sekter i dagligt tal). Vi vet hur svårt det är att lämna en sådan rörelse och att sedan anpassa sig till verkligheten. Det är därför vi finns. Vi vill vara din bro från att du lämnar en sekt tills att du befinner dig på fastare mark. Vi vill vara Din källa till hjälp; Hjälpkällan.

På den här sidan kan man läsa om nyheter, andras berättelser, eller kanske själv en dag hjälpa till att vara kontaktperson?

Träffar. Hjälpkällan har som plan att anordna 12 träffar årligen runt om i Sverige. Men nu under Coronapandemin har Hjälpkällan avvaktat med att anordna dessa.